Tlač Stránka

Domov

Vitajte na stránkach DHZ Pitelová

Tak! Konečne aj naša organizácia pláva pomaly do internetových vôd. Postupne bude stránka dopĺňaná o bohatú históriu našej organizácie, fotografie a všetky aktuálne informácie z hasičského života nielen v našej obci. Budeme radi, keď nám napíšete vaše postrehy na našu e-mailovú adresu dhz.pitelova@gmail.com.

Hasičské desatoro

  1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
  2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
  3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
  4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
  5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
  6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
  7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
  8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
  9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
  10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

Trvalý odkaz na tento článok: http://www.dhzpitelova.6f.sk/

DHZ_Pitelova1

Aj ty môžeš pomôcť rozvoju dobrovoľného hasičstva

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová, bolo založené s cieľom rešpektovať poslanie dobrovoľného hasičstva, ako aj s cieľom poskytovať dobrovoľnú pomoc v núdzi širokej verejnosti a jednotlivcom, najmä v nešťastí, pri ohrození života, zdravia a majetku živelnými pohromami. Poukázaním 2% dane môžeš aj ty poskytnúť pomoc nášmu občianskemu združeniu pri napĺňaní nášho poslania, nakoľko poukázaním 2% dane môžeš pomôcť …

Prečítajte si viac

2015_11_14_Zdokonalovacia_priprava_TH+Pitelova+BL_48

Vzdelávanie členov DHZO v okrese Žiar nad Hronom

V dňoch 10. – 11. a 17 – 18. októbra sa uskutočnila základná odborná príprava členov DHZO v obci Trnavá Hora. Prípravy sa zúčastnili členovia DHZO z  obcí Trnavá Hora, Pitelová, Bartošova Lehôtka, Hliník nad Hronom, Janova Lehota, Vysoká a z mesta Kremnica. Prípravy sa zúčastnilo celkovo 36 členov DHZO. Lektormi základnej odbornej prípravy boli členovia Odbornej školy Dobrovoľnej požiarnej …

Prečítajte si viac

12309153_993504110671427_1677552524_n

Rok sa znova s rokom schádza

Rok 2015 sa už rýchlo blíži ku koncu, a tak ako každý, aj my trochu bilancujeme. Bolo že hojne udalostí v našom Pitelovskom hasičskom živote, a to nielen športovom. Toľko kilometrov ako tento rok sme snáď ešte po súťažiach nenajazdili. Však uživiť približovadlá pre štyri súťažné družstvá bola celkom fuška . Takto nám to išlo: …

Prečítajte si viac

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich